Sarah Dau

Lạy Chúa xin giúp con luôn biết sống phục vụ trong yêu thương
Captcha Challenge
Reload Image
Sarah Dau
is no longer listed as "Married"
Sarah Dau
posted on Sijo Jose's wall.
Chúc Sijo Jose một ngày bình an trong Chúa
Xin cho mọi việc con làm để tôn vinh danh Chúa.
Xin cho mọi việc con làm để tôn vinh danh Chúa.Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
 likes this.
Đậu Huân
Hiii
October 14, 2021 Like
Xin cho mọi việc con làm để tôn vinh danh Chúa.
Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
See 1 more posts from Sarah Dau
View More
Go to top