Liên lạc
Pfizerstr.17, D-70184 Stuttgart
Germany
Tel.: (0711) 23 69 093
Fax: (0711) 23 61 320
Chủ trương:Hội Linh Mục Tu Sĩ
UT SINT UNUM Âu Châu
Chủ nhiệm: Lm. Bùi Thượng Lưu
Phụ tá: Lm. Đào Văn Thạnh
Tổng thư ký: Sr. Nguyễn Thị Hường
Admins
The Representative
Go to top