Linh mục quản xứ: Linh mục Giuse Phạm Văn Bình.
Địa chỉ: 18 Phan Văn Trường,Cầu Ông Lãnh Quận 1.


Số điện thoại: 3829 9810 .


Năm thành lập: 1925 .


Số giáo dân: 600.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Giới thiệu về Giáo xứ Antôn Cầu Ông Lãnh.
Địa chỉ: 18 Phan Văn Trường, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Bổn mạng nhà thờ: Thánh Antôn Pađôva
- Số giáo dân: 600
- Linh mục phụ trách: cha sở Phêrô-Khoa Ngô Công Tâm và một số anh em trong cộng đoàn tu viện phụ giúp.
- Sinh hoạt của Họ Đạo: Phụng vụ bí tích, mục vụ, xã hội, tông đồ, từ thiện
- Các lớp giáo lý: Khối Rước lễ vỡ lòng gồm các lớp 1, 2, 3 khối Thêm sức gồm các lớp 4, 5; khối Bao đồng gồm các lớp 6, 7, 8. Ngoài ra còn giáo lý Dự tòng và giáo lý Hôn nhân.
- Xã hội từ thiện: Phòng khám bệnh, chuẩn trị, phát thuốc miễn phí (gồm cả Đông y, Tây y). Lớp học tình thương cho con cái gia đình lao động nghèo, dưới gầm cầu và ven sông rạch.
Lược sử:
Họ Antôn Cầu Ông Lãnh được thành lập vào năm 1975. Ngôi nhà thờ đầu tiên đã được xây dựng từ năm 1925. Trước khi trở thành Họ Đạo, nơi đây vốn là một trung tâm xã hội từ thiện rồi thành tu viện và nhà nguyện của các linh mục dòng Phanxicô. Các linh mục đã từng phụ trách Họ Đạo: 1. Linh mục Benoit Benn và Bresson (1947-1948) 2. Linh mục Bônaventura Mân, Augustinô Phượng, Phanxicô Hoàng Trọng Tiến (1947-1957) 3. Linh mục Phêrô Bộ, Anphong Đức, Stêphanô Tân (1958-1975) 4. Linh mục Boscô Đình và Inhaxiô Ngô Đình Phán (1975-1978) 5. Linh mục Gentil Trần Anh Thi (1979-1992) 6. Linh mục Inhaxiô Ngô Đình Phán (1992-1996) 7. Linh mục Phêrô Ngô Công Tâm (1996-đương nhiệm) Hiện thân của ngôi nhà Giáo Xứ Cầu Ông Lãnh là Foyer de Saint Antoine. 1949 : Cha Benoit Brun nhận một Trung Tâm, gọi là Foyer de Saint Antoine, ở cạnh chợ Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, chuyên lo nuôi dưỡng và giáo dục cô nhi lai ở lứa tuổi thanh niên. 1950 : Cha Bertin Bresson, hai thầy Louis Nguyễn Bình Yên và Antonin Trương Văn Biên đến tiếp nhận, điều hành Trung Tâm và thành lập Cộng đoàn. 1950 : Sinh hoạt Phan Sinh Tại Thế 1953 : Mở cô nhi viện con lai. 1957 – 1969 : Trụ sở Thanh Sinh Công. 1966 – 1969 : Văn phòng Chi Tỉnh của Dòng Phan xi cô. 1968 – 1969 : Ký Túc Xá tuyển chọn ơn gọi. 1969 – 1974 : Sơ Tập Viện Dòng Phan xi cô. 1975 : Trở thành họ đạo của Giáo phận Sài Gòn. Nay là Giáo Xứ Thánh Antôn – Cầu Ông Lãnh.
-Thông tin được trích dẫn từ nguồn : Trang Web Tổng Giáo Phận Sài Gòn-


Admins
Mass times
Mass:
1st 2nd 3rd 4th
Monday:
5:00 17:30
Tuesday:
5:00 17:30
Wednesday:
5:00 17:30
Thursday:
5:00 17:30
Friday:
5:00 17:30
Saturday:
5:00 17:30
Sunday:
5:30 7:00 17:00
Note:
Go to top