Captcha Challenge
Reload Image
NGHĨ VỀ GIÁO XỨ ĐAKAO (bài viết của một giáo dân trong Giáo xứWink

Trải qua 12 năm làm việc trong Hội Đồng Giáo Xứ, với chức danh thư ký, và sau này gọi là Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ với chức danh là Phó...
x. Phanxicô Đakao: Đại lễ mừng kính Thánh Phanxicô Assisi
Việt Phương k1
T3, 05/10/2010 - 20:39

WGPSG -- Vào 9 giờ sáng ngày 04/10/2010, Thánh lễ đồng tế mừng kính cha Thánh Phanxicô Assisi, Đấng sáng lậ...
View More
Admins
Mass times
Mass:
1st 2nd 3rd 4th
Monday:
05:00 17:30
Tuesday:
05:00 17:30
Wednesday:
05:00 17:30
Thursday:
05:00 17:30
Friday:
05:00 17:30
Saturday:
05:00 17:30
Sunday:
05:00 06:30 08:00 17:00
Note:
Go to top