Captcha Challenge
Reload Image
https://vnexpress.net/bong-da/hlv-park-sang-na-uy-theo-doi-tien-dao-viet-kieu-3918218.html
https://www.facebook.com/denthanhanton/videos/1893504700907571/
View More
Admins
Priest
Priest Assistant
Mass times
Mass:
1st 2nd 3rd 4th
Monday:
05:00 17:00
Tuesday:
09:00 12:00 17:00
Wednesday:
05:00 17:00
Thursday:
05:00 17:00
Friday:
05:00 17:00
Saturday:
05:00 17:00
Sunday:
05:00 17:00
Note:
Là trung tâm hành hương lớn của địa phận Vinh, hằng ngày có rất nhiều giáo xứ, giáo đoàn đến trung tâm để hành hương nên có rất nhiều thánh lễ trong ngày.
Go to top