Captcha Challenge
Reload Image
https://vnexpress.net/bong-da/hlv-park-sang-na-uy-theo-doi-tien-dao-viet-kieu-3918218.html
Xin cho mọi việc con làm để tôn vinh danh Chúa.
Whatever I do, do it to glorify God.
Đậu Huân
shared a photo
Ngày đầu năm con đến mừng lễ mẹ thiên Chúa. Xin dâng năm mới trong tay mẹ, nguyện xin vâng như mẹ trong suốt năm mới của con.
Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
View More