Đậu Huân

Lay chua xin giup con luon song phuc vu trong yeu thuong!
Captcha Challenge
Reload Image

Status Update: #51

Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
 likes this.
Captcha Challenge
Reload Image