// make a space equa to the top memu

Đậu Huân

Lay chua xin giup con luon song phuc vu trong yeu thuong!
Captcha Challenge
Reload Image
https://vnexpress.net/bong-da/hlv-park-sang-na-uy-theo-doi-tien-dao-viet-kieu-3918218.html
Xin cho mọi việc con làm để tôn vinh danh Chúa.
Chúc Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn một ngày bình an trong Chúa
Lạy thánh Giu Se Thợ xin cầu cho chúng con.
Đậu Huân
shared a photo
Ngày đầu năm con đến mừng lễ mẹ thiên Chúa. Xin dâng năm mới trong tay mẹ, nguyện xin vâng như mẹ trong suốt năm mới của con.
Xin cho mọi công việc của chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen.
View More
Go to top